top of page

VISIE & METHODIEK

De Wereld kindertheater biedt kinderen en jongeren een veilige en toegankelijke plek waar het bruist van de ideeën, een plek die inspireert. Een omgeving waar iedereen; leerling, ouder, bezoeker of Haarlemmer zich welkom, betrokken en gewaardeerd voelt. Een plek waar theater het leven verrijkt en iedereen zich thuis voelt.

De Wereld biedt diverse activiteiten aan zowel op de thuisbasis, het Klein Heiligland, als in de wijken.

Spelgroepen in leeftijdscategorieën 4 t/m 18 jaar, speeltoneel, voorstellingen, workshops, toneel in de klas, toneel voor taal, maak kennis met toneel, theaterdag, spelend sociaal vaardig, met De Wereld de wijk uit, film.

 

Alle activiteiten stoelen op onze methodiek: met gekaderde improvisatie kinderen en jongeren leren om theaterkunst ‘eigen’ te maken, te waarderen en te creëren.                                 

De inhoud van de lessen en activiteiten wordt aangepast aan leeftijd en doelgroep, zonder daarbij het artistieke niveau uit het oog te verliezen.

Theater maken is het uitbeelden van dromen, belevingen, verhalen en fantasieën, samen met anderen en voor een publiek. De deelnemers bedenken het verhaal, ontwikkelen de vorm, denken mee over kostuums en decor, en tenslotte spelen zij de voorstelling. Voorop staat daarbij dat de leerlingen als groep functioneren. Zij werken samen en benutten elkaars capaciteiten. De samenwerking is zowel gericht op het maken van theater als op het bevorderen van onderlinge verdraagzaamheid, het stimuleren van groepsverband, en het leren waarderen en herkennen van elkaars kwaliteiten en verscheidenheid.

                                                                                                                       

Theater & cultuur? iedereen doet mee!

Theater is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van ieder mens. Daarom richten wij ons nadrukkelijk op alle Haarlemse kinderen en jongeren. Wij spannen ons in om de economische en/of sociale drempels tot theater te verlagen. Theater inspireert om te leven vanuit je hart en draagt bij aan een veelzijdige samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat een samenhang van verschillende culturen en achtergronden inspireert, verrast en innovatie te weeg kan brengen. De werkwijze van De Wereld is van dien aard dat kinderen en ouders uit alle sociaal-culturele groepen zich er thuis kunnen voelen.

 

Wij dagen kinderen en jongeren uit hun eigen verbeeldingswereld te overschrijden en leren hen hun creatieve horizon te verruimen;  samen met anderen voor een publiek.

 

METHODIEK

Bij alle activiteiten is het uitgangspunt de door ons ontwikkelde methodiek. Die rust op twee pijlers: het groepsproces en de individuele (spel en improvisatie) ontwikkeling. Iedere speler wordt op eigen niveau benaderd, gecoacht en gevolgd, zodat de ontwikkeling optimaal kan zijn. Speltechnisch hebben wij de volgende hoofddoelstellingen: ontwikkeling van fantasie en creativiteit, het vergroten van individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en beweging, de ontwikkeling van stem en presentatie, vergroten van concentratie, zelfvertrouwen en spelplezier.

Zowel bij speltechniek als improvisatie krijgen de spelers feedback van elkaar en van de docenten. Naast speltechnische aanwijzingen staat daarbij ook het ‘waarom’ centraal: waarom doen we deze oefening, wat leer je ervan en hoe deden we de oefening? Door dit steeds terug te koppelen naar de groep, beklijft de techniek, maken de spelers zich die techniek eigen, en verwerven zij, naast technische vaardigheid, ook (spel)inzicht.

Ze leren gebruik te maken van elkaars capaciteiten en van de diversiteit in de groep. Ze ervaren hoe het is om samen te werken, ideeën met elkaar uit te wisselen en deze samen uit te werken. Dat verrijkt niet alleen de lessen en de voorstelling. Het zijn vaardigheden waar de deelnemers nu iets aan hebben en die van meerwaarde kunnen zijn in hun verdere leven. De spelers ontdekken hun eigen talenten, ze leren communiceren, vertellen en luisteren. Ze weten hoe ze initiatief kunnen nemen, leren beter omgaan met emoties en krijgen meer inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen.

 

Betaalbaar en dus haalbaar voor iedereen

De Wereld wil er zijn voor alle kinderen en jongeren in Haarlem. Dit wordt op twee manieren gewaarborgd. Ten eerste zijn er geen onnodige financiële drempels: de contributie is naar inkomen. Ten tweede is het aanbod laagdrempelig zodat de kinderen uit alle sociaal-culturele groeperingen worden bereikt: theater maken gebeurt zowel in Klein Heiligland als in de wijken.

In de wijken is de bijdrage locatie-afhankelijk, zie educatie/ wijken.

 

Contributies 2022 – 2023 spelgroepen theater (ca. 40 lessen)

  • Laag inkomen            € 135,-

  • Midden inkomen        € 195,-

  • Hoog 1 inkomen        € 255,-

  • Hoog 2 inkomen        € 305,-
     

Haarlem Pas of een inkomen lager dan € 1300/maand?

Dan komt u in aanmerking voor betaling van de contributie door het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Meer weten? Bel De Wereld en vraag naar Inge of Henriëtta: 023-5317799

bottom of page