top of page

CULTUUR EDUCATIE

De Wereld Kindertheater biedt cultuureducatie voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. Wij dagen kinderen en jongeren uit hun eigen verbeeldingswereld te overschrijden en leren hun creatieve horizon te verruimen. Het uitganspunt is improvisatie; werken vanuit verbeelding, fantasieën en dromen van deelnemers en leren deze om te zetten in spel.

Aanbod op maat

Al onze lesprogramma’s zijn globaal en worden op maat gemaakt voor doelgroep, locatie en vraag. Hierdoor kunnen wij altijd inspringen op actualiteit, slaat het goed aan bij de doelgroep, en zijn de behaalde doelen en competenties maximaal.

 

Unieke werkwijze

De kinderen wordt geleerd de diversiteit in de groep te benutten. Gebruik maken van elkaars capaciteiten en samenwerken verrijkt de activiteiten. Deze samenwerking is gericht op de realisatie van het uiteindelijke product (taakgericht). Tevens in de samenwerking gericht op de onderlinge verdraagzaamheid, de groepsband en uiteenlopende verbeeldingswijzen van ideeën (sociaal-emotioneel en cultureel gericht). Het delen van ideeën in groepsverband en het samenwerken om ideeën verder uit te werken zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen en jongeren. Deze vaardigheden zijn ook van meerwaarde in hun verdere (schoolgaande, studerende, werkende) leven. Naast het spelplezier werken de kinderen op speelse wijze aan onder andere:

  • Ontwikkeling van fantasie en creativiteit

  • Vergroten van individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en beweging

  • Stem en presentatie

  • Concentratie

  • Zelfvertrouwen

  • Samenwerken

 

(Toneel)spelen is leuk!

Onze ervaring vanuit het cultuur educatieve aanbod: De kinderen ervaren het aanbod niet als ‘moeten’ en/of ‘leren’, maar als spelen en leuk! Een belangrijke factor: wie opgaat en plezier heeft in spel, kiest er vaak vrijwillig en met plezier voor om tijd, energie en emotie in een taak te steken, ondanks grote inspanningen en kleine frustraties. De bezigheid geeft voldoening en het gevoel iets bereikt te hebben. Kortom: spelen kan enorm motiveren. Spelenderwijs leren lijkt meestal ‘als vanzelf’ te gaan; en er wordt gemakkelijker ingewikkelde kennis en handelingen eigen gemaakt. Het uitspelen ‘beleven’ of herkennen van de verschillende situaties in spel maakt de ervaring intenser, waardoor kinderen het langer zullen onthouden.

ACTIVITEITEN

Toneel in de klas. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

In een blok van 5 lessen maken kinderen kennis met theater en improvisatie.

Kinderen ontwikkelen bij toneel allerlei competenties zoals zichzelf uiten, emoties (her)kennen, zelfvertrouwen en assertiviteit. Zowel speltechnisch als qua improvisatie worden de lessen toegespitst op een actueel thema. Dit zal in overleg met de desbetreffende school worden vastgesteld. Het aanbod onder schooltijd wordt inhoudelijk toegespitst op de individuele lesprogramma’s van de scholen, maar is in de basis voor alle scholen identiek.

Spelend sociaal vaardig. Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Ook voor ouders en vakkrachten.

Bij theater ontwikkel je spelenderwijs sociale vaardigheden. Het aanbod omvat theateroefeningen en improvisatieopdrachten die hierop gericht zijn. Ouders en leerkrachten krijgen een workshop zodat zij het aanbod kunnen (blijven) toepassen. Daarnaast ontvangt de school onze dramakit. Deze bevat emotiekaartjes, een opdrachtenboekje en een boekje met spelletjes, oefeningen en uitleg.

 

Toneel voor taal. Leeftijd 4 t/m 12 jaar

In een blok van 5 lessen vergroten en verdiepen de deelnemers hun woordenschat.

In de lessen gaan de kinderen naar aanleiding van een gedicht of tekst op avontuur; de wereld van de verbeelding en fantasie in. Hierdoor groeit al spelend de actieve en passieve woordenschat. Het programma wordt op maat ingevuld met de woordenschat, die de deelnemers in die periode aangeboden krijgen.

 

Toneel voor taal 2.0. Leeftijd 4 t/m 12 jaar

In de lessen gaan de kinderen naar aanleiding van een boek op avontuur; de wereld van de verbeelding en fantasie in. Hierdoor groeit al spelend de actieve en passieve woordenschat. Het programma wordt op maat ingevuld met boeken die door henzelf, of door de leerkracht worden uitgekozen.

 

Met De Wereld de wijk uit. Leeftijd 4 t/m 15 jaar

In hun vrije tijd bezoeken kinderen en ouders, met onze docenten een theatervoorstelling in de Toneelschuur of Stadsschouwburg.

 

Kijk de Kunst af

Kinderen krijgen de ruimte hun visie op Haarlemse kunst te ventileren. De door hen gemaakte filmpjes vormen een online platform waardoor het Haarlemse cultuuraanbod door hen in kaart gebracht wordt. In de cursus leren zij presenteren, filmen en editen. Ieder groepje bezoekt twee locaties, één in hun eigen wijk en eentje buiten de wijk.

 

Toneel cursussen. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

In deze cursus van een x-aantal lessen, maken deelnemers op locatie een toneelstuk vanuit improvisatie. Het thema wordt door de groep, of door de afnemer gekozen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie in ons theater.


Theatersport. Leeftijd 10 t/m 20 jaar

Workshop met improvisatiespelen.

 

Maak kennis met toneel. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

Korte eenmalige workshop. Invulling en duur in overleg.

ZELF AAN DE SLAG

Speelkoffer Spelend sociaal vaardig

Inhoud speelkoffer:

- Boekje met Spelletjes en Oefeningen

- Boekje met Speelopdrachten

- Memoriespel

20221103_103807.jpg

Deze koffer geeft jou als leerkracht de tools om met de groep spelenderwijs aan sociale vaardigheden te werken. Met de nadruk op spelenderwijs. De kinderen ervaren het aanbod niet als ‘moeten’ en/of ‘leren’, maar als spelen en leuk!

Boekje met Spelletjes en Oefeningen

36 Theateroefeningen/spelletjes voor de leeftijd 4 t/m 11 jaar met veel praktische tips voor de leerkracht.

Boekje met Speelopdrachten

Met maar liefst 41 verschillende gekaderde Speelopdrachten kunnen de kinderen  veilig experimenteren met gewenst en ongewenst sociaal gedrag. Alles draait om improvisatie, zelf spelen, ontdekken en ervaren. Het boekje is ingedeeld in vier categoriën: thuis, in de klas, op het schoolplein, buiten.

Memoriespel

Een set van 33 kaartjes met 16 verschillende gevoelens en emoties. In het boekje met spelletjes en oefeningen staan oefeningen die je met de kaartjes kan doen.

Boekje Spelletjes en Oefeningen Blad.jpg

Pagina uit boekje met Spelletjes en Oefeningen

Opdrachtenboekje Blad.jpg

Pagina uit boekje met Speelopdrachten

Anker 1
bottom of page